Publikacje Konferencje Nowości

Postaw (na) pieczęć

Pieczęć elektroniczna jest nowym rozwiązaniem przeznaczonym dla osób prawnych, wprowadzonym do porządku prawnego Unii Europejskiej Rozporządzeniem eIDAS. Zastosowanie pieczęci w celu zabezpieczenia dowodów z transakcji elektronicznych może znacząco ułatwić realizację usług elektronicznych dla osób fizycznych, ograniczając konieczność posługiwania się przez nie podpisem elektronicznym.

Więcej
 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

7 czerwca 2013r. podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, Michał Tabor z Trusted Information Consulting wygłosi swoją prezentację dotyczącą modelu dostarczania usług bezpieczeństwa w chmurze dla szerokiego spektrum transakcji elektronicznych i procesów biznesowych o nazwie Chmura Zaufania (Cloud of Trust). Prezentacja w formie pliku PDF jest dostępna w sekcji Baza wiedzy.

Więcej
 

Europejska agenda cyfrowa

Europejska agenda cyfrowa Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które umożliwią bezpieczne przeprowadzanie transgranicznych transakcji elektronicznych w Europie. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość używania krajowych systemów identyfikacji elektronicznej (e-ID) w celu korzystania z usług publicznych w państwach UE dysponujących takimi systemami. Rozporządzenie przyczyni się także do stworzenia rynku wewnętrznego w zakresie podpisu elektronicznego i transgranicznych elektronicznych usług zaufania, gwarantując, że będą one skuteczne ponad granicami, a ich status prawny będzie identyczny ze statusem usług opierających się na dokumentach papierowych.

Więcej...
 
Archiwum Archiwum Archiwum